Nu är det

inte långt kvar

kvar tills vi lanserar Itsams nya Supportportal!


Vår nya supportportal är en kundportal, kunskapsdatabas och servicekatalog som ger dig kraften att hitta det du behöver.

När du behöver det.

Den sökbara kunskapsdatabasen gör er verksamhet mer självgående eftersom du enklare själv kan hitta den information du söker.

Vi på Itsam kan jobba mer proaktivt genom att låta supportportalen föreslå möjliga lösningar relaterat till ärendet, som du skickar in.


Du bestämmer genom vilken kanal du vill skicka in ditt ärende och alla inkommande ärenden registreras på en enda plats och länkas till rätt personer.

På så sätt vet du att ditt ärende alltid plockas upp av rätt avdelning.